General terms and Conditions1. General
Yoga met Jeannette is registered in at the Chamber of Commerce (66598133) as one-man business and is registered with the Dutch tax department.

Yoga met Jeannette provides yogaclasses on two regular locations in Oegstgeest and Noordwijkerhout. Services/trainings/ yoga lessons can also be offered at other locations.

General terms and conditions apply to all locations including specific terms for each location and/or type of regular class, course or workshop, as mentioned below.

Participation to a yogaclass/course or workshop means agreement with these terms and conditions of Yoga met Jeannette and the applicable (house)rules of the specific location.


2. Registration
Before taking part in a yoga class, course or workshop, the registration form has to be completed, contribution (tuition fee) payed and general terms accepted.
Digital website registration forms have the same legal status as paper registration forms.
Already registered participants can apply by e-mail, notification or enlistment for a new/different course or workshop.

Once your registration and payment have been received, you will receive a confirmation prior to participation to a try-out class. This confirmation guarantees a place in the class or workshop on the specified day and time provided the class will take place as planned.


3. Information about the lessons
Yoga met Jeannette offers regular lessons on a weekly basis, courses and workshops as mentioned in the schedule on the website. During school holidays there are no regular classes; possibly there will be an adapted schedule and/or courses or workshops. The schedule is subject to change These changes will be communicated in advance on the website, and supplementary by e-mail and/or newsletter and possible other (social media) channels.

Yoga met Jeannette will always try to have the most recent information regarding classes available on her website. Here you can determine whether a class will continue or not. Although care is taken to compile and update the information on this website, Yoga met Jeannette cannot guarantee this information is complete, actual and/or correct.
A class, course or workshop will start with a sufficient number of participants. In case there are not enough participants, Yoga met Jeannette decides whether there are sufficient number of participants and if not, she can decide to cancel the class, course or workshop. In this case Yoga met Jeannette will inform registered participants. If possible an alternative is suggested and/or payments are returned.

Before starting a regular class, it is possible to register for a try-out class by completing the registration form. A try-out class is meant to get acquainted and for orientation, without any obligations. In case the class will be continued, payment of tuition fee is required in advance. Try-out classes are not possible for participation in a course or workshop.
Yoga met Jeannette holds the right to refuse participation of certain people, even without returning payments, in case there are valid reasons.
All classes have the same teacher, but Yoga met Jeannette may use a replacing teacher. In case you provided a mobile number you will be informed by SMS/WhatsApp in case a class, course or workshop needs to be cancelled unforeseen.

In case you are not able to participate in the class, it is appreciated when you notify this in advance. A class not cancelled in advance is considered as participated.
Participants are supposed to be familiar with the tips for yoga for the class as mentioned on the website under “about the lesson”.


4. Tariffs, payment conditions and validity
All shown tariffs are including VAT. Upon request an invoice including VAT can be made for private individuals. Companies receive an invoice with a term of payment of 14 days.

Tuition fee will be paid prior to participation to the class, course or workshop and wired to account number NL97 KNAB0255 4376 68 of Yoga met Jeannette, Oegstgeest, mentioning the class, course or workshop and name of the participant. Also, it is possible to pay the tuition fee in cash or by PIN prior to the first class. In case of payment by PIN a surcharge of 2,50% can be asked to cover transactions costs.

Yoga met Jeannette has try-out classes, single lessons, workshops, and courses for incidental activities.For regular classes it is possible to choose a class card of 5, 10 or 20 lessons. Validity of these cards is 6, 12 or 24 weeks, respectively. The period of validity excludes holidays as there are no classes during school holidays. In case a class is cancelled, the validity of the class cards is extended automatically with one week. Tariffs are mentioned at prices.

Following registration for a course or workshop the tuition fee needs to be paid prior to the start of the course or workshop until one week in advance at the latest.

For prenatal yoga the validity of the class card will be extended after delivery with a period of six months. Possibly remaining lessons can be used for mother-baby yoga or another class on the schedule in case there is space available; this can only be done prior to and following written approval by Yoga met Jeannette.

In case you change from one class to another, or in case you participate in multiple courses, you may – only after written approval in advance by Yoga met Jeannette- use the same class card.

Class cards and courses are personal and therefore cannot be used by others. Participation to a workshop is not personal; for these it is possible to have a replacement
Tariffs for mother-baby yoga are for one couple of one parent/ guardian and one baby.
Restitution will not be done for not used or not timely cancelled lessons.

Cancellation for a workshop or course needs to be done at least 48 hours in advance by mail to info@yogametjeannette.nl. In case there is no cancellation or cancellation is not in time, the full amount of the course or workshop will be charged.

In case you do not comply to the terms of payment, Yoga met Jeannette holds the right to refuse the participant access to the lesson until payments have been done. Restitution of missed lessons is not possible.

Yoga met Jeannette has the right to adapt tariffs ad interim.
Participants may always inquire on paid amounts, validity of the class cards and dates of classes taken by themselves.


5. Specifieke voorwaarden in Sunterra, Oegstgeest
Reguliere lessen in Oegstgeest vinden plaats in Sunterra, Clusiushof 7 te Oegstgeest. In Sunterra is een aparte kleedruimte die tijdens de les kan worden afgesloten. De deur gaat ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les open en sluit zodra de les begint. De duur van een les is 75 minuten, tenzij anders vermeld.

6. Specifieke voorwaarden in Puyckendam, Noordwijkerhout
Lessen in Noordwijkerhout vinden plaats in het ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4, 2211NA Noordwijkerhout. De deur gaat ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les open en sluit zodra de les begint. In Puyckendam is geen aparte kleedruimte; wel bieden de sanitaire ruimtes hiervoor mogelijkheden. De lessen duren 60 minuten.

7. Specifieke voorwaarden voor (partner)workshops
Voor de deelname aan (partner)workshops dient men zich vooraf in te schrijven. Cursisten dienen zich hiervoor apart aan te melden. De aanmelding en/of inschrijving dient uiterlijk 48 uur voor aanvang te zijn ontvangen, tenzij bij aankondiging een eerdere sluitingstermijn is vermeld. Indien het gaat om een partnerworkshop in het kader van zwangerschapsyoga is de aanmelding en het lesgeld per koppel. Een workshop duurt normaal gesproken 90 minuten, tenzij anders vermeld. Indien deelname aan een workshop korter dan 48 uur van te voren wordt afgezegd, zal deze volledig in rekening worden gebracht. Er vindt geen restitutie plaats.

8. Specifieke voorwaarden voor kinderyoga en ouder/verzorger-kind yoga
De kinderyoga lessen vinden plaatsen op scholen of andere locaties in Oegstgeest en omstreken waar kinderen thuis en welkom zijn voor hun ontplooiing.

De cursist en de ouders/verzorgers dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen plaatsvinden.

De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Rokjes of jurkjes alleen in combinatie met een legging of maillot eronder. Op blote voeten of antislip- sokken de yogaruimte betreden.

Voor kinderyoga dient een ouder of verzorger zijn of haar kind in te schrijven. Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen, dit uitsluitend ter beoordeling aan Yoga met Jeannette.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per leeftijdscategorie zullen groepen gemaakt worden door de docente. Hierdoor kan mogelijk de lestijd aangepast worden. De lessen duren 60 minuten, tenzij anders op de website vermeld. Ook voor kinderyogalessen is het mogelijk om een leskaart met 5 of 10 lessen te nemen. Hiervoor gelden dezelfde punten zoals vermeld onder punt 4 van deze algemene voorwaarden. Prijzen zijn vermeld bij de tarieven.

Bereikbaarheid van de ouders/verzorgers. Tijdens de lessen dient er altijd iemand bereikbaar te zijn voor het geval er iets met het kind gebeurt. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat alle telefoonnummers waarop zij mogelijk bereikbaar zijn, bekend zijn bij Yoga met Jeannette. Tussentijdse wijzigingen worden tijdig doorgegeven.

De kinderen dienen 5 minuten voor de les aanwezig te zijn. Kinderen die komen nadat de les is begonnen kunnen helaas niet deelnemen. Ouders/verzorgers kunnen pas de zaal in om zijn/haar kind op te halen, nadat de les is afgelopen en de deur door de docente is geopend. De ouder of verzorger, die het kind heeft aangemeld voor de lessen is tevens contactpersoon. De ouder of verzorger communiceert duidelijk vooraf wie het kind weer komt ophalen.

Een kinderyoga les bij Yoga met Jeannette is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

9. Gegevens cursisten en privacy
U geeft Yoga met Jeannette toestemming om per email informatie over haar producten te sturen. Indien u dit niet (meer) wenst kunt u dit aan docente kenbaar maken. Gegevens van cursisten worden nooit voor andere doeleinden gebruikt en zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekt, hiervoor geldt
het privacy beleid. Gegevens van niet actieve deelnemers worden bewaard voor zo lang dit volgens de belastingdienst nodig is. Alleen deelnemers aan de yogalessen worden geïnformeerd over het telefoonnummer van de docente.

10. Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen is op eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist of diens ouder/verzorger zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

Bij medische, lichamelijke en/of zware psychische klachten dient de docente vooraf te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist of diens ouder/verzorger.

Bij opgave van bepaalde medische informatie kan Yoga met Jeannette overwegen af te zien van deelname door het kind aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door Yoga met Jeannette. Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Yoga met Jeannette het kind deelname aan de lessen ontzegt.

Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de cursist, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de docent.

De docent en/of Yoga met Jeannette kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade of letsel ontstaan voor, tijdens of na de lessen.

De cursist of diens ouder/verzorger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc. Yoga met Jeannette is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal of beschadigingen van meegenomen goederen voor, tijdens of na de les.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga met Jeannette en/of desbetreffende locatie, dient te worden vergoed.

11. Kwaliteit en Klachten
Om voldoende kwaliteit te borgen heeft de docente voor de aangeboden lessen diverse opleidingen tot yogadocent gevolgd en met goed gevolg afgerond. De docente heeft zelf een medisch-academische achtergrond. Meer informatie hierover vindt u onder
het kopje Over de docente. Yoga met Jeannette beoogt voor iedere cursist een prettige ervaring te leveren die een toegevoegde waarde heeft voor het dagelijkse leven. Mocht ondanks alle inspanningen toch nog geschillen ontstaan, of voorzien de voorwaarden niet in een bepaalde situatie, dan zullen partijen eerst zelf naar oplossingen zoeken, die tot beider tevredenheid stemt. Mocht dit niet lukken, dan gaan partijen op zoek naar een door beide partijen gezamenlijk aan te wijzen arbiter welke bij voorkeur een bindend advies uitbrengt. Mocht arbitrage ook niet lukken dan is uiteindelijk het Nederlandse recht van toepassing en beslist de rechtbank in Den Haag.

12. Ontbinding overeenkomst
De deelname aan de yogalessen is niet verplicht. Indien men wil afzien van (verdere) deelname is dat altijd mogelijk. Restitutie van reeds betaald of te betalen lesgeld kan echter alleen gegeven worden op een niet gebruikte proefles, leskaart of lesblok, indien dit past binnen de voorwaarden van de betreffende les.

Tot slot
De algemene voorwaarden en het privacy-beleid zijn gepubliceerd op de website op 26 oktober 2016 en op 3 april 2017 voor het laatst bijgewerkt.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande? Stel ze gerust via
info@yogametjeannette.nl.© 2017 | E-mail | Terms | Privacy